ข่าวประกาศ

ข่าว-ประกาศ

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑  (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)  

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามแบบ สขร.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายไต …

อ่านเพิ่มเติม »