ข่าวประกาศ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

   

นายประภาส ภูชาดึก นายกฯ

นายประภาส ภูชาดึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 107
มือถือ 08 0519 4598

   
 

 

นายสำรวย ศิริรัตนพงศ์ รองนายกฯ

นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 106
มือถือ 09 3107 5417

 

 

นายทองพูล บูระพา รองนายกฯ
นายทองพูล บูระพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 106
มือถือ 08 9940 2525

 
   

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 101
โทรศัพท์ 097-302-9000

   
   

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 101
โทรศัพท์ 097-302-9000