ข่าวประกาศ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

ส่วนราชการเบอร์โทรศัพท์
นายก อบต. :09 3549 8467
 สำนักงานปลัด :0 4218 0663 ต่อ 101
กองคลัง :0 4218 0663 ต่อ 102
กองช่าง :0 4218 0663 ต่อ 103
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : 0 4218 0663 ต่อ 104 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :
และงานกู้ชีพฯ
0 4218 0663 ต่อ 105

    ชื่อของคุณ (ต้องการ) :

    อีเมลของคุณ (ต้องการ) :

    หัวข้อ :

    ข้อความของคุณ :