ข่าวประกาศ

ที่ตั้ง อบต.หนองอ้อ

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อ.เมือง จ.อุดรธานี

แผนที่ตั้งและการเดินทางมายัง อบต.หนองอ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ตั้งอยู่ที่  : หมู่ 7 ถนนอุดร-อูบมุง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โทร/แฟกส์ : 0 4223 6217
อีเมล : info@nong-or.go.th