ข่าวประกาศ

คู่มือ การใช้งานเว็บไซต์ [ สำหรับ Admin ]

วิธีสร้างข้อความเป็นลิงค์ และแก้ไขลิงค์ (Link) ไปยังหน้าอื่นๆ (คลิปวิดีโอ)

  • การสร้างลิงค์ใหม่จากข้อความปกติ

  • การแก้ไขลิงค์ จากข้อความที่เคยทำเป็นลิงค์มาแล้ว