ข่าวประกาศ

ติดต่อหน่วยงาน

 

ท่านสามารถติดต่อหน่วยงาน /ร้องเรียนหรือร้องทุกข์  ได้ที่ :

เลขที่ 19 หมู่ 7 ถนนอุดร-อูบมุง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
โทรศัพท์/ โทรสาร. : 0 4218 0663
Website : https://nong-or.go.th/
E-mail :  info@nong-or.go.th 

หรือ ติดต่อ อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผ่านทางแบบฟอร์ม
และเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน และ แบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

ส่วนราชการเบอร์โทรศัพท์
นายก อบต. :09 3549 8467
 สำนักปลัด :0 4218 0663 ต่อ 101
กองคลัง :0 4218 0663 ต่อ 102
กองช่าง :0 4218 0663 ต่อ 103
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : 0 4218 0663 ต่อ 104 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :
(งานกู้ชีพฯ)
0 4218 0663 ต่อ 105

  ชื่อของคุณ (ต้องการ) :

  อีเมลของคุณ (ต้องการ) :

  หัวข้อ :

  ข้อความของคุณ :

  แผนที่ตั้งหน่วยงาน

  https://goo.gl/maps/7gSrJetVHwRXXfMv5